Handla

Information om personuppgifter

Ändringar i denna Information


Gotlandssnus förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Varje sådan ändring publiceras också alltid på Webbplatsen.

Senaste uppdateringen av denna Information: 2023-03-09 (Version 1.3)

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter?

Kontakta oss