Det
Gotländska
sättet
Den
Gotländska
vägen

Vi har alltid gått vår egen väg.
Den Gotländska vägen.

”Vår microfabrik ligger i det gamla sockerbruket i Roma. En plats där generationer av entreprenörer gått sin egen väg. Vi tror på styrkan i småskaligheten och vi kommer alltid att prioritera smakhantverket. Vi experimenterar oss fram tills vi hittar något vi verkligen tror på. Vi stöter och blöter tills vi inte kan komma längre. Snuset får sedan gå igenom en lång rad tester innan vi sätter det i produktion. Idag tillverkar vi tobakssnuset Jakobsson, nikotinpåsarna Swave och den nikotin- och tobaksfria prillan Qvitt. De är alla gotländska premiumprodukter att vara stolt över. Och det är vi.”

/Marie, produktion

”All försäljning av Jakobsson, Swave och Qvitt sker i första hand via olika onlinebutiker. Men du hittar oss också hos ett stort antal utvalda butiker runt om i Sverige. Om just din butik saknar våra produkter, så kan du alltid be dem att beställa hem dem.”

/Håkan, marknad

"Hållbarhet i alla led. I allt vi gör. Från val av leverantörer till hur vi själva transporterar. Från hur vi fokuserar på kompetensförsörjning till hur vi utvecklar vår energiförsörjning. Från hur vi beter oss mot varandra till hur vi gör minsta möjliga klimatavtryck på vår ö."

/Lasse, vd