Det
Gotländska
sättet
Den
Gotländska
vägen

Hållbarhet

Både Gotlandssnus som företag och medarbetarna här är engagerade i hållbarhetsfrågor. Det arbetas med olika punkter varje dag för att hela tiden bli lite bättre – för att få ett hållbart arbetsklimat och en hållbar produktion. En hållbar arbetsplats helt enkelt.
/Linda, kvalitet

A down arrow icon

Mer än energi

Sedan bidrar den till en sak som många inte känner till, och som vi tycker är fullständigt fantastisk. En vanlig bieffekt av solcellsparker i vår storlek är de kan skapa nya livsmiljöer. En solcellspark kan påverka den biologiska mångfalden. Och den kan skapa nya möjligheter för ny fauna. Citat: ”En solcellspark kan påverka den biologiska mångfalden.”För i skuggan av solcellerna kan perfekta förhållanden skapas för växtlighet. Och den kan sin tur locka till sig insekter och smådjur, som drar nytta av det nya mikroklimatet under panelerna. Det skapar perfekta förutsättningar för bin och fjärilar. Mindre däggdjur kan hitta skydd för att leva och föröka sig. Och släpper vi ut ett par gotlandslamm på området så håller de gräset levande och bidrar till ekosystemet.
 
Tänk att den ursprungliga tanken om att skapa en ny sorts prilla nu har lett till lokal energiproduktion, gröna jobb, nya perspektiv på hållbarhetsbegreppet och ökad biologisk mångfald.
 
Och tänk också på att … vi är bara i början av vår resa.
 
/Lasse, vd

Investera för att inspirera

Vi ligger redan i startgroparna för att expandera. Så fort vi hittar rätt plats – med rätt förutsättningar – så kommer vi att utveckla parken. Faktum är att vi är så nära, att när du läser detta har vi sannolikt redan börjat.Citat: ”Vi investerar i att inspirera”
 
Vi vill bli Gotlands största industriföretag, med mer än 200 anställda. Det skulle vi aldrig haft som mål om vi inte visste att vi kan göra det på ett schysst sätt – mot miljön, mot våra anställda och mot framtiden.
 
2030 kommer Gotlandssnus att vara ett fossilfritt företag i alla led, med Sveriges kanske enda helt fossilfria snus. Vid sidan av vår solcellspark har vi fler satsningar:
  
/Lasse, vd

Solcellsparken

Solenergi är en obegränsad resurs, och investeringarna i vår solcellspark har redan lett till långsiktiga kostnadsbesparingar för fabriken. Parken står på friköpt mark och är dimensionerad för att möta och täcka den egna elförbrukningen. Även om de initiala investeringarna var höga, ser vi redan minskade driftskostnader. Naturens egen lampa är som sagt gratis.
 
Men vår solcellspark är bara början. Den är ett steg mot att bli helt självförsörjande. Ett steg mot en verklighet där vi på riktigt kan vara med och driva utvecklingen mot vårt övergripande mål: en klimatpositiv framtid för vår fabrik, och därmed inspirera andra att gå i våra fotspår. Vi investerar i att inspirera fler företag att ta hand om vår ö.

/Lasse, vd

Vision

Hållbarhet i alla led. I allt vi gör.
Från val av leverantörer till hur vi själva transporterar.
Från hur vi fokuserar på kompetensförsörjning till hur vi utvecklar vår energiförsörjning.   
Från hur vi beter oss mot varandra till hur vi gör minsta möjliga klimatavtryck på vår ö.
 
Våra mål är högt satta, för vi vet att det är enda vägen framåt.
Med en egen solcellspark ska vi vara helt fossilfria 2030.
Med en företagskultur i världsklass ska vi ha Sveriges mest välmående personal.
Med hållbar innovation ska vi sätta standarden för svenska företag.
 
Vi nöjer oss aldrig med första bästa lösning.
Vi tror inte på sanningar bara för att vissa säger att de är det.
Vi går aldrig halvvägs, vi är för nyfikna för att missa vad som finns bortom målet.Vi har alltid gått vår egen väg. Den Gotländska vägen.
Vi har alltid gjort allt på vårt sätt. Det Gotländska sättet.

Lasse, vd